About me / O mnie

 

20160915_182528

 

I graduated from the Academy of Fine Arts in Cracow at the Painting Department. I studied at ENSBA in Dijon, France. My diploma work was called: „Samotrzeć” under the supervision of professor Jacek Waltoś. I’m a member of ZPAP in Cracow. I co‐create an artistic group called ATRAKTOR. Since 2010 I have run FRESCOARTE STUDIO http://www.frescoarte.pl  and I make frescos, murals, paintings for private clients as well as institutions: for example I have made sgraffito for the Community Centre in Wawrzeńczyce, the mural of a sundial for the swimming pool in Milicz. I’m the winner of the „Graffiti in communal area” contest for the murals called ”Tęczowy rowerzysta” and „Pokolenia”. I’ve co-worked at different festivals making large scale murals in Podgorze: The Art Boom Festival, The Conrad Festival, The Art of Anger Festival,  the mural created to commemorate 600 years of the Jagiellonian University in Cracow as well as the mural „Wyspiański at the Mogilskie roundabout” under project: ” We are created the Mogilskie roundabout „. I co‐work with The Foundation of New Art ZNACZY SIĘ, Art Centre SOLVAY, The NEW THEATRE in Cracow, Dwór Czeczów, Museum in Chrzanów where I realise educational and artistic projects for children and for students of middle and high school.

‐the mural called „Moje miasto Chrzanów” on the garage wall in Chrzanów under the project „ Yard Gallery” run by the Museum of Chrzanów named after I. and M.Mazarakich

‐the mural „Compulsory set books” on the building of Special School number 2 in the M.Kopernik University Hospital under the project „Jestem kulturalny, jestem kulturalna” I edition

‐two murals in Rzepiennik Biskupi called „Cooperation” and in Czchów called” Unpack your potential” placed on the hall walls of two schools under the project „Be Brave –the young in culture”

‐the mural AUTHORITY, MODEL, ICON, IDOL – THE STORY ABOUT WHITE, ASIAN TIGER” placed on the hall wall of secondary school in Mszana Górna under the project „Jestem kulturalny, jestem kulturalna” III edition

 

Jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Malarstwa. Stypendystką we francuskiej artystycznej szkole wyższej École Supérieure des Beaux-Arts de Dijon. Dyplom pt: „SAMOTRZEĆ” obroniłam u profesora Jacka Waltosia.

Należę do ZPAP okręgu krakowskiego. Współtworzę grupę artystyczną ATRAKTOR. Od 2010 roku prowadzę pracownię artystyczną FRESCOARTE  www.frescoarte.pl, w ramach której tworzę i wykonuję malowidła, freski i murale dla osób prywatnych jak i instytucji: sgraffito dla Domu Kultury w Wawrzeńczycach, mural tarczy zegara słonecznego dla pływalni w Miliczu. Jestem twórcą zwycięskich murali „Tęczowy rowerzysta” i „Pokolenia” w konkursie „Graffiti w przestrzeni publicznej”. Współtworzyłam wielkoformatowe murale zrealizowane  na krakowskim Podgórzu w ramach trzech różnych Festiwali: Art Boom, Festiwal Conrada, Festiwalu Sztuki Gniewu, mural powstały na 600 lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz mural „Wyspiański na Mogilskim” w ramach akcji: „Ozdabiamy Rondo Mogilskie”.  Współpracuję z Fundacją Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ, z Centrum Sztuki SOLVAY, z Teatrem NOWYM w Krakowie, Dworem Czeczów, Muzeum Ziemi Chrzanowskiej z którymi realizuję projekty kulturalno edukacyjne dla dzieci i młodzieży licealnej i gimnazjalnej takie jak:

-mural „MOJE MIASTO CHRZANÓW” na ścianie garażu w Chrzanowie ramach projektu Muzeum ziemi chrzanowskiej im I. i M. Mazarakich: „Galeria podwórkowa”

-mural: „LEKTURY OBOWIĄZKOWE” na budynku ZSS nr 2 przy szpitalu M. Kopernika w Krakowie w ramach projektu: „Jestem kulturalny, jestem kulturalna” edycja I

-dwa murale: w Rzepienniku Biskupim „WSPÓŁPRACA” i w Czchowie „ODPAKUJ SWÓJ POTENCJAŁ ” umieszczone na szkolnych korytarzach dwóch szkół w ramach projektu: „Be Brave – młodzi w kulturze”

-mural „AUTORYTET, IKONA, WZORZEC, IDOL – OPOWIEŚĆ O BIAŁYM, AZJATYCKIM TYGRYSIE” umieszczonym na korytarzu Gimnazjum w Mszanie Górnej w ramach projektu: „Jestem kulturalny, jestem kulturalna” edycja III

 

 

Kontakt

+48 694 115 191
joanna.rog.ociepka@gmail.com

www.frescoarte.pl