RETROspekcja 2016-2018

Cykl Retrospekcje dotyka szeroko rozumianego stereotypu kobiety, który mocnym śladem wpisany jest we współczesną kulturę i obyczajowość. Jest próbą znalezienia odpowiedzi czy można z nim w ogóle walczyć lub go na trwałe zmienić. Ciała kobiet zestawiane często z ciałami zwierząt, które także symbolicznie od wieków kojarzą się z nieczystymi mocami, lękami nadają prześmiewczy wyraz, a tym samym zmieniają kontekst samego stereotypu. Portretowane to nieme uczestniczki spektaklu, bezosobowe, anonimowe nie mające głosu zamknięte w świecie abstrakcyjnych, żywych plam jak w złotej klatce.