ARTEFAKTY 2016

 

Artefakt” według definicji, dotyczy zestawienia dwóch łacińskich słów „ars” i „fakt” oznaczającego sztukę i technikę – dzieło ludzkich rąk. Artefakt oznacza przedmiot lub wydarzenie nie występujące w przyrodzie i naturze, będące sztucznym wytworem człowieka lub pośrednio ludzkiego dzieła.

Artefakty fizyczne prezentowane na wystawie to wszelkie wytwory kultury w postaci przedmiotów-ubrań jak np. koszule, kurtki, podomki oraz znaki widniejące na murach. Ślady po czyjejś obecności. Istnieją mimo, że ich właściciele odeszli, zapomnieli, zostawili. „Artefakty”pozostają, bezimienne, bez historii, bez obrony. Po prostu są. Składowane w pudłach, udostępniane innym w sklepach second hand, widniejące na ścianach w przestrzeni publicznej. Dopóki dopóty nie zniszczeją, zostaną przerobione na coś innego, wyrzucone, przemalowane. Stają się naszą kulturą, obok której przechodzimy obojętnie. Przyzwyczajamy się do estetyki destrukcji, która ich dotyczy.

Cykl „Artefakty” to osobista próba znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytanie: „Czy artefakty fizyczne posiadają swoją duszę ? I czy ona nosi piętno historii właściciela?”” A może, przedmioty wyzbyte kontekstu tożsamości, stają się odrębnym bytem, estetycznym wizerunkiem miłym oku?”

Na te wszystkie pytania nie ma prostych odpowiedzi. Ale według Leonarda da Vinci :”Kto mało myśli, ten błądzi wiele.” I to właśnie, stanowi naturę człowieczego, przedmiotowego jestestwa.