Autor: joannarogociepka

"What do I want from a painting?" I'm interested in the expression of time cyclicity and the overlapping of present and past; extreme moments such as the end and begining; as well as moments of passing such as looping of time and events. „Czego chcę od obrazu? W malarstwie interesuje mnie wrażenie cykliczności czasu i nakładanie się wydarzeń z przeszłości na teraźniejszość. Momenty krańcowe: końca i początku oraz momenty przejścia: zapętlenia czasu i zdarzeń.